La deixalleria

Porta'ns els teus residus

Usuaris: El servei de la deixalleria s’ofereix als comerços, les oficines, els tallers i les petites indústries amb llicència d’activitats econòmiques de tot el Principat d’Andorra, als comuns i també als particulars de la parròquia d’Andorra la Vella.

Horaris de servei:

Horari d’hivern: de 07.00 h a 16.00 h.

Divendres: de 7.00 h a 15.00 h.

Horari d’estiu: de 7.00 h a 15.00 h.

Dissabtes, diumenges i festius: tancat

El servei de la deixalleria és gratuït.

Consulta quins residus es poden acceptar a la deixalleria.

Quins passos cal fer per portar residus a la deixalleria?

 

Primer de tot, cal reservar-hi cita

Particulars:

Si sou un usuari particular, us heu de presentar a la finestreta de la deixalleria per ser atès pel nostre personal.

Industrials:

Si sou un usuari industrial, un gestor o un comú,  heu de saber que els residus s’han de pesar abans de ser dipositats a les nostres instal·lacions.

Procés de pesada:

Si disposeu d’una targeta, heu de dirigir-vos a la bàscula, passar-hi la targeta i seleccionar el residu que porteu. Un cop feta la primera pesada, heu de pujar a la deixalleria, i allà un dels nostres operaris us indicarà on heu de dipositar el residu. Tot seguit, heu de passar per la bàscula per tancar la pesada. Finalment, a la deixalleria us lliuraran la documentació necessària que acrediti l’entrada del residu que heu portat.

La deixalleria disposa de targetes genèriques per a empreses que venen de manera esporàdica.

El centre de transferència té per finalitat condicionar i emmagatzemar transitòriament els residus abans de ser valoritzats o exportats.

Com funciona?

La deixalleria és el centre de recepció i emmagatzematge dels residus especials i valoritzables de tot el Principat d’Andorra. És un espai condicionat per emmagatzemar residus, tancat i degudament vigilat. No és de lliure accés, i cal seguir les indicacions del vigilant. Està equipada amb contenidors per a la recollida selectiva dels residus que generen les empreses, amb l’objectiu de facilitar-ne la valorització o la gestió correcta.

 

Abans de dur un residu a la deixalleria, cal reservar-hi hora mitjançant WhatsApp o trucant a les instal·lacions (tel.: +376 801 954). Sense cita prèvia no es rebrà el residu.

Podeu fer reserves per WhatsApp al telèfon (+376) 328 008

Quan l’usuari arribi a la deixalleria, s’ha de presentar a l’encarregat, qui comprova si els materials aportats són admissibles  a la instal·lació. Si es tracta de materials acceptats, l’encarregat registra les dades d’entrada a la deixalleria. En cas contrari, informa l’usuari del motiu pel qual no es poden acceptar aquells materials.

Tots els residus perillosos han de venir etiquetats amb el nom, l’adreça i el telèfon de l’empresa que genera el residu; el Codi Nacional de Residus (CNR) per a aquell residu; la data d’inici d’envasat del residu al contenidor, i la naturalesa del risc del residu, identificat amb un pictograma.

1. Irritant-irritació cutània i lesions oculars.

2. Toxicitat específica en determinats òrgans per aspiració.

3. Toxicitat aguda.

4. Corrosiu.

5. Ecotòxic.

6. Explosiu.

7. Inflamable.

8. Comburent.

9. Relatiu a gasos.

Els símbols i les indicacions de perill han de ser impreses i han de ser les oficials.

Un cop es disposi de les dades de la persona que diposita el residu, es permet l’entrada al recinte de la deixalleria.

—Si els materials aportats són residus especials (perillosos, com ara fluorescents, pintures, determinats electrodomèstics, entre d’altres), l’encarregat els diposita personalment als contenidors adequats. A més, cal omplir també un full de seguiment.

—Si es tracta d’altres materials (residus valoritzables energèticament), l’encarregat informa l’usuari d’on i com ha de dipositar els residus. Si cal, l’encarregat l’acompanyarà per tal de mostrar-li l’emplaçament on ha de dipositar el residu.

—Si es tracta d’altres materials (residus valoritzables energèticament), l’encarregat informa l’usuari d’on i com ha de dipositar els residus. Si cal, l’encarregat l’acompanyarà per tal de mostrar-li l’emplaçament on ha de dipositar el residu.

Principals indicadors

La deixalleria de CTRASA pesa tots els residus que rep, i així elabora indicadors que permeten conèixer les quantitats que es reben per cada un dels residus que s’accepten. Les dades s’agrupen per cada mes, afavorint una visió global del funcionament de la deixalleria.

Share This