Emissions

eficiència i transparència

CTRASA controla les emissions atmosfèriques a diferents nivells.

Els quadres d’aquí del costat mostren els resultats que es mesuren en continu gràcies a uns analitzadors instal·lats segons la normativa EN 14181:2004 i ISO 14956 a la sortida de la xemeneia.

A més, un organisme independent en fa analítiques puntuals.

Share This